Invited paper sessions

Nr. Organizers Title
1 Krzysztof Bogdan (Wrocław)
Réne Schilling (Dresden)
Lévy and Related Jump Processes
2 Ewa Damek (Wrocław)
Gerold Alsmeyer (Münster)
Random Recursive Structures
3 Łukasz Stettner (Warszawa)
Peter Imkeller (Berlin)
Mathematical Finance
4 Jacek Wesołowski (Warszawa)
Roland Speicher (Saarbrücken)
Free Probability
5 Jacek Jakubowski (Warszawa)
Thorsten Schmidt (Chemnitz)
Applied Mathematical Finance
6 Rafał Weron (Wrocław)
Wolfgang Härdle (Berlin)
Statistics of Financial Data
7 Mariusz Lemańczyk (Toruń)
Manfred Denker (Penn State, Göttingen)
Ergodic Theory, Dynamical Systems
8 Ryszard Szekli (Wrocław)
Günter Last (Karlsruhe)
Applied Probability
9 Ryszard Rudnicki (Katowice)
Anton Wakolbinger (Frankfurt am Main)
Stochastic Processes in the Life Sciences
10 Szymon Peszat (Kraków)
Michael Röckner (Bielefeld)
Stochastic PDEs
11 Teresa Ledwina (Wrocław)
Roland Fried (Dortmund)
Change-Point Tests
12 Tomasz Rychlik (Toruń)
Udo Kamps (Aachen)
Models for Ordered Data
13 Krzysztof Łatuszyński (Warwick)
Andreas Eberle (Bonn)
Markov Chains and Monte Carlo Methods
14 Krzysztof Oleszkiewicz (Warszawa)
Lutz Mattner (Trier)
Stochastic Inequalities
15 Jan Mielniczuk (Warszawa)
Wolfgang Schmid (Frankfurt am Oder)
Statistics and Econometrics
16 Zbigniew Palmowski (Wrocław)
Hanspeter Schmidli (Köln)
Stochastic Models in Insurance
17 Mirosław Pawlak (Winnipeg)
Ulrich Stadtmüller (Ulm)
Signal Analysis
18 Leszek Słomiński (Toruń)
Jeannette Woerner (Dortmund)
Stochastic Analysis
19 Adam Jakubowski (Toruń)
Claudia Klüppelberg (München)
Extremes and Heavy-Tail Phenomena
20 Rafał Kulik (Ottawa)
Volker Schmidt (Ulm)
Spatial Stochastic Modeling